HAGGERSTON SAT

NAME POSITION POS.
Tiga Unknown ? 0 0 0 0 0
Davide Unknown ? 0 0 0 0 0
Felipe Unknown ? 0 0 0 0 0
Ignacio Unknown ? 0 0 0 0 0
Phini Unknown ? 0 0 0 0 0
Paolo Unknown ? 0 0 0 0 0
James Goalkeeper GK 0 0 0 0 0
Panayotis Cueva Goalkeeper GK 0 0 0 0 0
Alessandro Bello Defender DF 0 0 0 0 0
Sotiris Charalambous Defender DF 0 0 0 0 0
Michele Mondini Defender DF 0 0 0 0 0
Giacomo Brusa Defender DF 0 0 0 0 0
Federico Borghi Defender DF 0 0 0 0 0
Giacomo Guglielmini Midfielder MF 0 0 0 0 0
Lorenzo Maria Napoli Midfielder MF 0 0 0 0 0
Aska Mertens Midfielder MF 0 0 0 0 0
Andrea Murialdo Midfielder MF 0 0 0 0 0
Ivan Casas Midfielder MF 0 0 0 0 0
Sam Helmy Forward FW 0 0 0 0 0
Noah Stack Forward FW 0 0 0 0 0
Alessandro Poss Forward FW 0 0 0 0 0
Rotate phone to see more