STRATFORD MON

NAME POSITION POS.
Luca Grezio Goalkeeper GK 11 2 0 0 0
Fabio Calonaci Defender DF 8 2 0 1 0
Alessio Volpicella Defender DF 11 0 0 0 0
Luca Zamboni Midfielder MF 9 1 1 0 0
Luca Marcelli Midfielder MF 10 0 0 0 0
Daniele Caliari Midfielder MF 9 6 2 0 0
Andrea Barone Midfielder MF 10 2 1 0 0
Daniele Palombo Forward FW 11 6 1 1 0
Edoardo Palombo Forward FW 11 2 0 0 0
Rotate phone to see more